Правила на сайта

Условия и правила за ползване

Условия и правила за ползване

1.Когато разглежда или използва настоящата Интернет страница – YellowBet.net, всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата на “YellowBet.net”.

2.Посещавайки интернет страниците на “YellowBet.net”, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

3.Сайтът на “YellowBet.net” е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на “YellowBet.net” и този интернет сайт.

4.Интернет страницата може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и “YellowBet.net” не носи отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на “YellowBet.net” на връзка към други сайтове в Интернет, които са притежание на трети страни потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

5.“YellowBet.net” не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

6.Ползването на тази Интернет страница е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

7.“YellowBet.net” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. “YellowBet.net” се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но “YellowBet.net” не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

8.“YellowBet.net” не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й, включително, но не само, за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време и други.

9.Да не използва страницата на “YellowBet.net” с противозаконни цели.

10.Да не използва страницата на “YellowBet.net” за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.

11.Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/ или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на “YellowBet.net” и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.

12.Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата.

13.Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

14.“YellowBet.net” не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

15.“YellowBet.net” не е отговорно за каквито и да било щети (преки или косвени) и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

16.Сайтът YellowBet.net има изцяло информационен характер – не предоставя хазартни услуги и не подтиква никого към хазарт.

Сайтът YellowBet.net има изцяло информационен характер - не предоставя хазартни услуги и не подтиква никого към хазарт.
YellowBet.net